HỆ THỐNG PHỤC HÌNH IMPLANTSWISS

Implant Swiss cung cấp đa dạng các hình thức phục hình tạo điều kiện để các bác sĩ dễ dàng trong việc đưa ra các phương pháp phục hình cho implant. Tất cả các Abutment đều tương thích với mọi loại đường kính của trụ implant (ngoại trừ implant ø3.3)